Sla navigatie over
 
     
     
 

vlaamse overheid
U bent hier: vlaanderen.be60-plusgids > inhoud

 

 

foto man met fiets

INHOUDSTAFEL

 

[Gedetailleerde inhoudstafel met detail per hoofdstuk]

 1. Actief ouder wordenfoto oudere, lachende vrouw

  Verenigingsleven, vrijwilligerswerk, vorming en onderwijs, sociaal-cultureel leven, sport en beweging, betaalde arbeid

 2. Emancipatie en inspraak

  Emancipatierecht, leeftijdsdiscriminatie, ouderenmis(be)handeling, participatie aan het beleid

 3. Het sociale netwerk

  Partnerrelatie, intimiteit en seksualiteit,
  de ouder-kindrelatie, grootouderschap

 4. Inkomen - sociale voordelen

  Pensioenen, brugpensioen, inkomensgarantie voor ouderen,
  sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit

 5. Wonen

  Zelfstandig wonen, alternatieve woonvormen, groepswonen,
  wonen met zorg

 6. Mobiliteit en vervoer

  Openbaar vervoer, vervoer om medische redenen, diensten aangepast vervoer, autorijden

 7. Gezondheid

  Factoren die de gezondheid beÔnvloeden, preventie, chronische aandoeningen, dementie
  eenzaamheid, zelfdoding, verlies van een dierbare

 8. Zorg

  Ziekteverzekering en financiŽle tegemoetkomingen, Vlaamse zorgverzekering, thuiszorg, wonen met zorg, ziekenhuis, palliatieve zorg, euthanasie

 9. Levenseinde

  Erfenis, testament, schenking, laatste wilsbeschikking, wilsverklaring, overlijden, rouwen

Bijlagen - Alfabetische adressenlijst + Informatie- en noodnummers

 

Adreswijzigingen en errata (pdf - 20 kB) sedert het verschijnen van de publicatie.

 
 

Disclaimer, Privacy en Toegankelijkheidsverklaring (nieuw venster)