Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ)

De kernopdracht van het IROJ is de monitoring van het jeugdhulplandschap in de eigen regio. Dat omvat de beleidscyclus van inventariseren, analyseren, remediëren, beleidsaanbevelingen formuleren en verbeteracties uitvoeren.

Het IROJ bestaat uit:

 • cliëntvertegenwoordigers,
 • vertegenwoordigers uit de zes sectoren van integrale jeugdhulp,
 • de intersectorale toegangspoort,
 • de dienst voor pleegzorg,
 • de kinderpsychiatrie,
 • de jeugdmagistratuur,
 • de provincie of VGC,
 • een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap.

In elke regio (de vijf Vlaamse provincies en Brussel) is een IROJ actief. De aanspreekpunten voor de IROJ zijn:

Antwerpen Dominick Vosters dominick.vosters@jongerenwelzijn.be
Brussel Marian Haspeslagh marian.haspeslagh@jongerenwelzijn.be
Limburg Jan Nijs jan.nijs@jongerenwelzijn.be
Vlaams-Brabant Marian Haspeslagh marian.haspeslagh@jongerenwelzijn.be
Oost-Vlaanderen Caroline Robberecht caroline.robberecht@jongerenwelzijn.be
West-Vlaanderen Nele Van Nevel nele.vannevel@jongerenwelzijn.be

Meer informatie?

IROJ Antwerpen

Samenstelling

 • Jan Bots, voorzitter IROJ
 • Geertrui Provinciael, secretaris IROJ
 • Dominick Vosters, vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap
 • Ledenlijst IROJ Antwerpen

Huishoudelijk Reglement IROJ Antwerpen

Regionale Rapportage

Verslagen

IROJ Brussel

Samenstelling

Huishoudelijk Reglement IROJ Brussel

Regionale Rapportage

Verslagen

IROJ Limburg

Samenstelling

 • Carla Vanherle, voorzitter IROJ
 • Carla Indekeu, secretaris IROJ
 • Jan Nijs, vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap
 • Ledenlijst IROJ Limburg

Huishoudelijk Reglement IROJ Limburg

Regionale Rapportage

Verslagen

IROJ Oost-Vlaanderen

Samenstelling

Huishoudelijk Reglement IROJ Oost-Vlaanderen

Organogram IROJ Oost-Vlaanderen

Regionale Rapportage

Verslagen

IROJ Vlaams-Brabant

Samenstelling

Huishoudelijk Reglement IROJ Vlaams-Brabant

Regionale Rapportage

Verslagen

IROJ West-Vlaanderen

Samenstelling

 • Pascal Van Parys, voorzitter IROJ
 • Stijn Hermans, secretaris IROJ
 • Nele Van Nevel, vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap
 • Ledenlijst IROJ West-Vlaanderen

Huishoudelijk Reglement IROJ West-Vlaanderen

Organogram IROJ West-Vlaanderen

Regionale Rapportage

Verslagen