Jobs

Bij Jongerenwelzijn vinden contractuele en statutaire aanwervingen plaats. De vacatures worden steeds bekend gemaakt door Jobpunt Vlaanderen.

  • Statutaire benoeming
    Je komt enkel in aanmerking voor een openstaande statutaire functie indien je geslaagd bent voor een algemeen of specifiek examen dat georganiseerd wordt door Selor, het selectiebureau van de federale overheid.
  • Tijdelijk vacante betrekkingen
    Jongerenwelzijn werft ook contractuele personeelsleden met een contract van bepaalde duur aan. Zij worden in dienst genomen ter vervanging van personeelsleden die tijdelijk afwezig of deeltijds tewerkgesteld zijn.

Huidige vacatures

SAM, Steunpunt Mens en Samenleving, zoekt directeur

Op 1 januari 2018 fuseren 5 bestaande steunpunten uit de sociale sector tot SAM, Steunpunt Mens en Samenleving. SAM is dan ook op zoek naar een nieuwe algemeen directeur.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via mail aan info@steunpuntSAM.be.

Meer informatie over de context en het takenpakket van deze functie, kan je lezen in het vacaturebericht.

Kandidaturen kunnen worden ingezonden tot uiterlijk 1/09/2017.

Vacature boekhouder

Hou je van cijfers, en geloof je in het mee creëren van ontplooiingskansen voor jongeren? Geniet uitvoerend werk je voorkeur, en zie je hoe gauw kansen om verbeteringen aan te brengen? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Je ondersteunt het Fonds Jongerenwelzijn en het Agentschap Jongerenwelzijn op boekhoudkundig vlak. Je draagt bij tot het aansturen van het financieel beleid van de organisatie.

Je helpt bij het administratief ondersteunen van het beleid rond de kinderbijslagregeling, en bij het verder uitbouwen en optimaliseren van de door het Fonds Jongerenwelzijn gebruikte werkveldgebonden IT-toepassing.

Je taken zijn voor een groot deel uitvoerende activiteiten. Je legt vanuit de opgedane expertise de nadruk op het voortdurend verbeteren van de processen en de middelen, en het optimaal inzetten van de middelen.

Meer informatie over de context en het takenpakket van deze functie, kan je lezen op de website van Werken voor Vlaanderen.

Kandidaturen kunnen worden ingezonden tot uiterlijk 31/07/2017.

Zin in een boeiende job bij de Vlaamse overheid?

Via de website Werken voor Vlaanderen vind je vacatures, een salarissimulator én het laatste nieuws over de arbeidsvoorwaarden van de Vlaamse overheid. De site biedt ook een overzicht van loopbaanmogelijkheden, en de financiële en sociale voordelen bij de Vlaamse overheid. Werken voor Vlaanderen vervangt de vorige site www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden.