Prijs Jeugdhulp

Jaarlijks reikt Jongerenwelzijn de Prijs Jeugdzorg uit. Deze gaat telkens naar een organisatie die zich verdienstelijk maakt binnen de bijzondere jeugdzorg, rond een welbepaald thema. De prijs wil vernieuwing en creatief hulpverlener-ondernemerschap stimuleren en innoverende methodieken belichten.

Sinds 2010 is de prijsuitreiking uitgegroeid tot een heuse Dag van de Jeugdzorg, in samenwerking met de koepelorganisaties Vlaams Welzijnsverbond, PPJ en Jongerenbegeleiding.

Anno 2014 wordt “Prijs Jeugdzorg” veranderd in “Prijs Jeugdhulp.  Het veranderend hulpverleningslandschap zorgt er voor dat de Bijzondere Jeugdzorg nog sterker de brug wil leggen naar de andere sectoren.  Voortaan zullen we dan ook van de Dag van de Jeugdhulp spreken.

 

2015: "In de buurt van jeugdhulp/jeugdhulp in de buurt"

Op 15 oktober 2015 organiseerden Jongerenwelzijn en zijn koepelorganisaties de Dag van de Jeugdhulp, een jaarlijks evenement waarbij de jeugdhulp in de kijker staat. Thema dit jaar was ‘in de buurt van jeugdhulp / jeugdhulp in je buurt’. Naast een aantal inhoudelijke sprekers, was er de uitreiking van de Prijs Jeugdhulp. Die is gewonnen door Generation 3000, een project van vzw Alba en vzw Arktos. Met dit project geven jongeren van 17 tot 25 jaar, die een moeilijk parcours achter de rug hebben, hun leven een nieuwe wending. Ze doen dit o.a. door positieve acties op te zetten voor anderen in de buurt waar ze anders voornamelijk negatief worden bekeken.

Sfeerbeelden

Presentaties

De genomineerden Prijs Jeugdhulp 2015

Genomineerde 1: vzw De Wissel - ‘Blijf niet uit mijn buurt’
Genomineerde 2: vzw Apart - ‘Blaisantgoed – Boerderij in de stad’
Genomineerde 3: vzw Alba & vzw Arktos - ‘Generation 3000’
Genomineerde 4: vzw Bethanië VAPH - ‘It takes a whole village to raise a child’
Genomineerde 5: Binnenstad - ‘Jardin verkent de buurt’

Vorige edities

2014

2014: “Sociale media in de jeugdhulp”

Sfeerbeelden
Presentaties

Frank Schalken


Terugblik winnaar Prijs Jeugdhulp 2013 (Oranjehuis)De genomineerden Prijs Jeugdhulp 2014

Genomineerde 1: CLB-ch@t
Genomineerde 2: Face it
Genomineerde 3: de Meander
Genomineerde 4: Suicide preventie

-->

2013

“Jeugdzorg en Cultuur”

Sfeerbeelden
Presentatie Davy Nijs

2012

“Vermaatschappelijking van de zorg”

Sfeerbeelden

2011

“Perspectieven van jongvolwassenen in de (bijzondere) jeugdzorg”

2010

“Diversiteit”

2009

“Vrijwilligers in de bijzondere jeugdzorg”

Sfeerbeelden

Video’s

Alle genomineerden op een rij
Genomineerde 1: VZW Alba – Herstelbemiddeling minderjarigen
Genomineerde 2: VZW Jeugdhuis Kinrooi – Jong en oud doen “het” samen
Genomineerde 3: Netwerk Jeugdtherapeuten Antwerpen
Genomineerde 4: VZW Wingerdbloei – Ontheemding
Genomineerde 5: YAR – Youth at Risk Vlaanderen

2008

“Werken met ouders, netwerkontwikkeling, participatie en draagkrachtversterking binnen de bijzondere jeugdzorg””

2007

“Agressieregulerende programma’s”