Belangrijke informatie
  • Op donderdag 23 juni vanaf 8u wordt er een nieuwe versie van Domino geïnstalleerd. Deze installatie neemt enkele uren in beslag. Domino zal dan niet beschikbaar zijn.
  • Nieuwe handleiding BINC beschikbaar!
Regionale helpdesk

De regionale helpdesk is het informatiepunt voor vragen rond het decreet integrale jeugdhulp, de praktische werking van de jeugdhulp en voor ondersteuning bij het invullen van het A-document en bij de verschillende informaticasystemen van jongerenwelzijn (Domino, BINC, INSISTO en moduledatabank).

Gemeenschapsinstellingen
en Vlaams detentiecentrum
Cliëntoverleg
en bemiddeling