Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Nieuws

 

Hier kan je alles wat er gebeurt of staat te gebeuren rond het decreet rechtspositie terugvinden.

Via Nieuwsbrief word je rechtstreeks op de hoogte gehouden wordt over wat er reilt en zeilt m.b.t. het DRP. Je kan via de knop Abonneren? intekenen op de nieuwsbrief.

Wil je zelf iets melden, gebruik dan het contactformulier.

 

 

Affiche Rechten van de patiŽnt

Een kleurrijke affiche met 10 tekeningen

over de rechten van minderjarige patiŽnten

(bij de dokter, in het GGZ, enz.).

Bij elke tekening wordt kort uitgelegd over

welk recht het gaat.

Te bestellen bij tZitemzo  http://www.tzitemzo.be/professionelen/publicaties3/affiche-rechten-van-de-pati%C3%ABnt2

affiche rechten

 

Campagne 'Vertrouwenspersoon'

Veel jongeren weten niet dat ze recht hebben op bijstand door een vertrouwenspersoon. Daarom wordt nu een campagne gelanceerd. Dit filmpje wil jongeren in de jeugdhulp aantonen wat een vertrouwenspersoon voor hen kan betekenen. Het filmpje leidt naar de site mijnvertrouwenspersoon.be met informatie voor jongeren, ouders ťn vertrouwenspersonen. Er is ook een folder voor jongeren over de vertrouwenspersoon. De jongeren kan hierin noteren wat zijn vertrouwenspersoon wel en niet mag doen.

 

Zopas werd een Nieuwsbrief Rechtspositie verstuurd die inzoomt op het thema instemming. Heb je deze niet ontvangen klik hier

De FAQ’s bij instemming werden aangevuld klik hier

 

 

Vorming en studiedagen

 

tZitemzo organiseert dit voorjaar enkele lunchsessies over privacy en geheimhouding m.b.t. minderjarigen.

Het Kinderrechtenverdrag voorziet dat minderjarigen recht hebben op privacy: wat betekent dit in de praktijk ? Wat is het verschil tussen beroepsgeheim en ambtsgeheim ? Wat als politie of parket een dossier komt opvragen ?...

Gedurende deze middagsessies wordt telkens gestart met een op de praktijk toegespitste juridische inleiding van het thema. Daarna gaan we uitgebreid in op de concrete vragen en casussen van de deelnemers.

Data en programma

Inschrijven kan via www.tzitemzo.be Plaatsen zijn beperkt.

 

Vorming – Participatie

 

Participatie is voor Cachet een uitgangspunt. Wil jouw voorziening meer participatief werken met jongeren?

Maar hoe begin je daar dan aan? En wat vinden jongeren zelf belangrijk wanneer het gaat over participatie? Waar hou je best rekening mee? Wat zijn gevoeligheden en welke randvoorwaarden moet je inbouwen?

 

Tijdens deze vorming laten we jongeren aan het woord om antwoorden te geven op deze vragen.

 

 Meer info? contact@cachetvzw.be of 02/435 28 40.

 

 

 

Studiedag rechten in de jeugdhulp " Het recht op instemming in de jeugdhulp, een recht met veel dimensies"

 

Op 1 december ging onder grote belangstelling de Studiedag rechten in de jeugdhulp " Het recht op instemming in de jeugdhulp, een recht met veel dimensies" door.

 

Hieronder vind je de powerpoints van de sprekers:

 

Op de studiedag kwam ook het perspectief van jongeren en ouders uitdrukkelijk aan bod o.a. aan de hand van volgende filmpjes en tekst.

Filmpje VGPH

Filmpje ouders

Instemmen met hulpverlening – aandachtspunten - vanuit de bril van ouders (DOC - 84 KB)

 

 

De verslagen van de werkgroepen vind je hier.

 

 

Good Practices

Veel gestelde vragen (FAQ's)