Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Nieuws

 

Serieus ?!!?

Naar aanleiding van Kinderrechtendag op 20 november 2018, lanceert de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat een geestig pijnlijk rollenspel: Serieus ?!!? Aan de hand van dit laagdrempelig en fijn rollenspel krijgen jongeren een breed en genuanceerd antwoord op vragen waar ze niet zelden ook zelf mee geconfronteerd worden.

Meer info: https://www.kinderrechten.be/professionals/actueel/serieus-het-geestig-pijnlijke-rollenspel-van-de-klachtenlijn

 

Nieuwe folders voor jongeren over het beroepsgeheim en patiŽntenrechten

De folders 'tZitemzo ... met het beroepsgeheim en 'tZitemzo ... als je patiŽnt bent, zijn vernieuwd. Je kan ze nu gratis downloaden of bestellen via http://www.tzitemzo.be/professionelen/nieuws3/nieuwe-folders-beroepsgeheim-en-pati%C3%ABntenrechten

 

 

De privacy van minderjarigen

Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 rechtstreeks toepasbaar is in BelgiŽ, is het spreken over het recht op privacy, alom tegenwoordig. Dit vormt een mooie aanleiding om het recht op privacy van minderjarigen in de jeugdhulp extra in de kijker te zetten. Via deze link geven we hier specifieke duiding bij. 

 

Jeugdhulpvoorzieningen en jeugdhulpverleners kunnen voor gespecialiseerd advies en voor de meest recente updates m.b.t. de (toepassing van de) regelgeving terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacycommissie).
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 

 

Inspectie m.b.t. vrijheidsbeperking in de sector VAPH

Na kinderpsychiatrie en een deel van de bijzondere jeugdzorg, start Zorginspectie binnen de sector Gehandicaptenzorg met inspecties rond het thema gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Een selectie van minderjarigenorganisaties komt aan bod vanaf mei 2018 gevolgd door een selectie van organisaties voor volwassenen in het najaar 2018. Via deze link vind je meer informatie:

https://www.departementwvg.be/home-zorginspectie-organisaties-opvang-en-begeleiding-van-kinderen-jongeren-en-volwassenen.


 

Vorming en studiedagen

 

 

Studiemiddag Beroepsgeheim en hulpverlening. Op 19 december 2018 te Leuven :
 
In 2005 bracht het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven het boek ‘Beroepsgeheim en hulpverlening’ uit. Op basis van een juridische analyse formuleerde het antwoorden op maat. Het groeide uit tot een standaardwerk in de welzijnssector.
 
Nu verschijnt er een volledig nieuwe versie. Dat is nodig. De maatschappij, de wetgeving, de hulpverleningspraktijk en het onderzoek staan immers niet stil. De druk om ‘verantwoordelijkheid te nemen’ verhoogt, nieuwe uitzonderingen op het beroepsgeheim komen tot stand, hulpverleners reflecteren over hun positie… Het volledig vernieuwde boek verenigt deze ontwikkelingen en inzichten. Het brengt niet enkel het algemeen juridisch kader in beeld, maar gaat ook in op toepassingen, knelpunten en mogelijke oplossingen in de hulpverlening en de welzijnssector.
 
Tijdens deze studiemiddag wordt het boek voorgesteld. De (co-)auteurs gaan daarbij in op een aantal nieuwigheden en knelpunten. Respondenten uit de praktijk getuigen daarna hoe zij er dagelijks mee aan de slag gaan.

 

Meer info en inschrijven kan via https://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/nl/portaal/index/view_activiteit/4447

 

 

 

 

‘t Zitemzo...met de instemming van minderjarigen met de jeugdhulp

 

Op 17 december 2018 te Gent organiseert tZitemzo (voorheen de Kinderrechtswinkel) een vormingsmoment ‘t Zitemzo...met de instemming met de jeugdhulp’.

 

Volgens het DRM moeten bekwame minderjarige cliŽnten instemmen met de buitengerechtelijke jeugdhulp. Daarnaast stelt het decreet integrale jeugdhulp dat buitengerechtelijke jeugdhulp enkel kan worden verleend met de instemming van de personen tot wie ze zich richt. Wat houdt dat precies in?

 

Kan een minderjarige opgevangen worden in crisisjeugdhulpverlening zonder toestemming van de ouders ?

 

Meisje, 14 jaar zoekt hulp. Haar ouders zijn gescheiden en vader weigert toestemming te geven voor de begeleiding. Kan het meisje hierover niet zelf beslissen ?

 

Bij minderjarigen nemen we steeds contact op met de ouders vooraleer begeleiding op te starten.  Wat moeten we doen als de minderjarige weigert dat we contact hebben met zijn ouders?

 

 

Praktische info:

Tijdstip: 17 december 2018 van 14u tot 16u30 (Onthaal vanaf 13u45)

Waar: tZitemzo, Hoogstraat, 81 te 9000 Gent

Spreker: Nele Desmet, juriste tZitemzo vzw

Maximum aantal deelnemers: 12

Prijs: 30 euro

Meer info en inschrijven via http://www.tzitemzo.be/professionelen/vorming3

Seksualiteit en geheimhouding:

In het voorjaar van 2017 organiseren tZitemzo, Sensoa en Childfocus meerdere studiedagen over seksualiteit en beroepsgeheim. Op 17 januari wordt er specifiek ingegaan op de situatie van hulpverleners.

Meer info over het programma en inschrijven kan via http://www.tzitemzo.be/professionelen/vorming3

uitnodiging

‘t Zitemzo...met de privacy van minderjarigen’

Op 14 februari 2019 organiseert tZitemzo (voorheen de Kinderrechtswinkel) een vormingsmoment ‘t Zitemzo...met de privacy van minderjarigen’.

Meer informatie over deze vorming via volgende link :
http://www.tzitemzo.be/professionelen/vorming3/workshop-tzitemzo-met-de-privacy-van-minderjarigen

 

 

Good Practices

Veel gestelde vragen (FAQ's)

 

Heb je zelf NIEUWS te melden, gebruik dan het contactformulier