Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 

 

 

Thema - Recht op bijstand

 

 

 
Klik op onderstaande titels om de achterliggende info rond dit thema te openen  

       

Informatie

 

De fiche in de werkmap voor hulpverleners biedt algemene informatie over het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon.

 

Het richtinggevend kader biedt een antwoord op de vragen, onduidelijkheden en uiteenlopende visies die leven over de invulling van de vertrouwenspersoon. Deze nota krijgt verdere verfijning op basis van de groeiende ervaringen in het werkveld. Met deze powerpoint  die we gebruiken op informatiemomenten, kun je er ook zelf over in gesprek gaan met je team of organisatie.

 

Voor kinderen of jongeren die zelf geen vertrouwenspersoon vinden, bouwt Lus vzw een aanbod uit.  

 

Veel jongeren in de jeugdhulp weten niet dat ze recht hebben op bijstand door een vertrouwenspersoon. De communicatiecampagne met filmpje en bijhorende website, mijn vertrouwenspersoon.be informeert jongeren, ouders én vertrouwenspersonen in de jeugdhulp over de vertrouwenspersoon en wat deze kan betekenen.

 

Er is ook een folder voor jongeren over de vertrouwenspersoon. De jongere kan hierin noteren wat zijn vertrouwenspersoon wel en niet mag doen.

Hulpverleners kunnen dit materiaal gebruiken om hun minderjarige cliënten te informeren.

 

Andere interessante lectuur over het recht op bijstand:

 

-      De brochure van tZitemzo (Kinderrechtswinkel) tZitemzo Jeugdrecht… met het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon, uitgave maart 2015.

 

-      Het artikel ‘Recht op bijstand van een vertrouwenspersoon in de integrale jeugdhulp’.
Dit artikel verscheen in EZINE TJK JUNI 2015 NR. 5

 


FAQ's

Het decreet rechtspositie minderjarige wekt heel wat vragen op.

De vragen putten we uit de contacten met het werkveld, o.m. de vragen die gesteld worden via het contactformulier op deze site.

De vragen die het laatst werden toegevoegd, vindt u telkens bovenaan de lijst.


Good practices

Via het beschikbaar stellen van een inventaris aan "good practices" wil de Vlaamse overheid de ervaringsuitwisseling én de deskundigheidsbevordering tussen de verschillende sectoren vergemakkelijken.

 

Er werd bewust gekozen om de inventaris aan de hand van de structuur van de werkmap "Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp" te maken, over de sectoren heen, omdat we er van overtuigd zijn dat goede praktijkvoorbeelden bruikbaar kunnen zijn voor verschillende doelgroepen, voor verschillende organisaties, voor verschillende werkvormen.

Misschien kunnen deze "good practices" niet altijd klakkeloos overgenomen worden, dan kunnen ze een inspiratiebron zijn voor eigen initiatieven.

 

Indien je zelf echter zo'n goede praktijkvoorbeelden kent, laat het ons weten via de rubriek "Uw good practices?", want we blijven deze invoeren in de site.