Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 

 

 

Thema - Recht op bijstand

 

 

 
Klik op onderstaande titels om de achterliggende info rond dit thema te openen  

       

Informatie

 

Er leven veel vragen, onduidelijkheden en uiteenlopende visies over de invulling van de vertrouwenspersoon. Deze visienota wil hier een antwoord op bieden. Op basis van de groeiende ervaringen in het werkveld kan deze visie in de komende jaren verder verfijnd worden.

 

 

Op de studiedag rechten in de jeugdhulp van 6 maart 2015 werd een workshop gewijd aan het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon

 

workshop vertrouwenspersoon

 

Naar aanleiding van deze studiedag schreef de Kinderrechtswinkel de publicatie ‘tZitemzo Jeugdrecht… met het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon, uitgave maart 2015.

 

Artikel ‘Recht op bijstand van een vertrouwenspersoon in de integrale jeugdhulp’.
Dit artikel verscheen in
EZINE TJK JUNI 2015 NR. 5

artikel "recht op bijstand van een vertrouwenspersoon in de integrale jeugdhulp"

 

Campagne 'Vertrouwenspersoon'

Veel jongeren weten niet dat ze recht hebben op bijstand door een vertrouwenspersoon. Daarom wordt nu een campagne gelanceerd. Dit filmpje wil jongeren in de jeugdhulp aantonen wat een vertrouwenspersoon voor hen kan betekenen. Het filmpje leidt naar de site mijnvertrouwenspersoon.be met informatie voor jongeren, ouders Ún vertrouwenspersonen. Er is ook een folder voor jongeren over de vertrouwenspersoon. De jongeren kan hierin noteren wat zijn vertrouwenspersoon wel en niet mag doen.

 

flyer

te bestellen bij tzitemzo@tzitemzo.be


FAQ's

Het decreet rechtspositie minderjarige wekt heel wat vragen op.

De vragen putten we uit de contacten met het werkveld, o.m. de vragen die gesteld worden via het contactformulier op deze site.

De vragen die het laatst werden toegevoegd, vindt u telkens bovenaan de lijst.


Good practices

Via het beschikbaar stellen van een inventaris aan "good practices" wil de Vlaamse overheid de ervaringsuitwisseling Ún de deskundigheidsbevordering tussen de verschillende sectoren vergemakkelijken.

 

Er werd bewust gekozen om de inventaris aan de hand van de structuur van de werkmap "Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp" te maken, over de sectoren heen, omdat we er van overtuigd zijn dat goede praktijkvoorbeelden bruikbaar kunnen zijn voor verschillende doelgroepen, voor verschillende organisaties, voor verschillende werkvormen.

Misschien kunnen deze "good practices" niet altijd klakkeloos overgenomen worden, dan kunnen ze een inspiratiebron zijn voor eigen initiatieven.

 

Indien je zelf echter zo'n goede praktijkvoorbeelden kent, laat het ons weten via de rubriek "Uw good practices?", want we blijven deze invoeren in de site.