Sla navigatie over

Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be/.

Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
Over de site | Contact | Sitemap 

 


Thema's
 

 

Snelmenu 
 


AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites

U bent hier: vlaanderen.be > Welzijn & Justitie > Gedetineerden


Gedetineerden

Strategisch Plan

De Vlaamse regering heeft op 8 december 2000 een strategisch plan goedgekeurd om de hulp- en dienstverlening aan gevangenen uit te breiden en te verbeteren. Het is de bedoeling dat de verschillende voorzieningen van de Vlaamse Gemeenschap gaan samenwerken om een degelijk aanbod te hebben van hulpverlening, vorming, beroepsopleiding, onderwijs, sport en ontspanning. De Vlaamse Gemeenschap publiceert in dit kader een gevangeniskrant.

 

Op 1 september 2002 traden in de vijf gevangenissen van de pilootregio voor de implementatie van het strategisch plan (Antwerpen en Noorderkempen) Vlaamse beleidsmedewerkers in dienst. Sedert 1 januari 2003 maakt ook Brugge deel uit van de pilootregio. Op 15 november 2006 deed het strategisch plan haar intrede in de nieuwe gevangenis van Hasselt en op 1 april 2007 in Gent. De beleidsmedewerkers maken jaarlijks  een rapport met betrekking tot de hulp- en dienstverlening in de gevangenis waar ze werkzaam zijn.

 

Bij de operationalisering van het strategisch plan werd beslist dat er beleidsindicatoren moesten ontwikkeld worden die relevant zijn voor de meting van de kwaliteit en de effectiviteit van het aanbod aan hulp- en dienstverleningsinitiatieven die door de Vlaamse Gemeenschap worden aangeboden aan gedetineerden. Het ontwikkelen van dit instrument werd uitbesteed aan de onderscheiden onderzoeksteams van respectievelijk KULeuven (Afdeling strafrecht, strafvordering en criminologie), VUB (Criminologie) en de Universiteit Gent (Vakgroep Sociale Agogiek). Het onderzoek startte op 15 oktober 2002 en werd afgerond op 31 oktober 2003. Na het lezen van de samenvatting van de resultaten van dit onderzoek, kan u desgewenst het volledige rapport (Word-document, 760 kB) downloaden.

Behoeftenonderzoek

De Vlaamse Gemeenschap liet onderzoeken wat de behoeften zijn van gedetineerden aan maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Het Eduforum Limburg liet onderzoeken wat de noden aan volwasseneneducatie bij nieuwkomers en (ex)gedetineerden zijn.

Visieteksten 

Het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde, in het kader van het strategisch plan, een visietekst op het onderwijs aan gedetineerden.

 

Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie ontwikkelde een "handreiking voor de co÷rdinatie van onderwijs aan gedetineerden". Het vademecum is bestemd voor wie onderwijs in de gevangenis co÷rdineert, zoals de medewerkers van de centra basiseducatie. Maar ook voor wie met deze mensen samenwerkt, en voor al wie erin ge´nteresseerd is.

 

De Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde in hetzelfde kader een visietekst over cultuur en sport voor gedetineerden.

 

En ook de VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) beschikt over een visietekst / begeleidingsplan: "Aan de Bak".

Diensten voor justitieel welzijnswerk

De Vlaamse Gemeenschap erkent 13 diensten voor justitieel welzijnswerk. De diensten voor justitieel welzijnswerk bieden vroeghulp, detentiebegeleiding en reclasseringshulp aan het justitiecliŰnteel en hun naastbestaanden.

Netwerk Samenleving en Detentie

Het Netwerk Samenleving en Detentie ijvert voor een hervorming van het gevangeniswezen:

  • een duidelijke regeling van de rechtspositie van de gedetineerde;
  • een humanisering van de gevangenisstraf;
  • een zinvolle invulling van de detentietijd gericht op re´ntegratie en herstel.

Het netwerk schreef een visietekst (303 kB, PDF-formaat).

Samenwerkingsakkoord

Op 28 februari 1994 sloten de federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap een samenwerkingsakkoord inzake de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale re´ntegratie.