Sla navigatie over
jaarverslag 2006 departement wvg
   
 
 
 

U bent hier: vlaanderen.be > beleidsdomein WVG > departement WVG

 

Welkom op de website van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het Departement WVG is een dienst van de Vlaamse overheid. Het departement ondersteunt de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij de voorbereiding en de opvolging van het beleid.

Aanslagen Brussel

De aanslagen in Brussel hebben ons allen diep geraak.  Er zijn de beelden van de enorme ravage die werd aangericht maar meer nog raakt ons het menselijk leed van de slachtoffers, de naasten van de dodelijke slachtoffers of zij die nog vermist worden. We zijn allen met onze gedachten bij hen.

 

Mensen met vragen over de gebeurtenissen kunnen terecht op het informatienummer 1771 van het federale crisiscentrum. Tele-Onthaal (106) biedt aan iedereen die nood heeft aan een gesprek een luisterend oor. Je kan ook chatten via tele-onthaal.be.

 

CAW

Slachtoffers of hun familie kunnen terecht bij 078 150 300 | www.caw.be van de dienst slachtofferhulp, georganiseerd door de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW).

Het steunpunt algemeen welzijnswerk stemt af met het Rode Kruis dat de eerste hulpverlening opneemt.

Ook wordt afgestemd met Victim Support Europe  dat voor buitenlandse slachtoffers een liaisonfunctie met slachtofferhulp opneemt in andere landen.

 

Slachtofferonthaal

De diensten slachtofferonthaal van de justitiehuizen komen tussen bij slachtoffers van misdrijven en hun na(ast)bestaanden tijdens de hele gerechtelijke procedure. Ze hebben als opdracht om hen:

 • specifieke informatie te verstrekken over hun dossier, over de lopende procedure en over de rechten die ze in dit kader hebben;
 • bijstand en ondersteuning te bieden op verschillende momenten van de procedure (bijvoorbeeld tijdens de inzage van het dossier of op de zitting);
 • indien nodig, te verwijzen naar andere diensten.  

Contactgegevens van de dienst slachtofferonthaal van Brussel: 02/508 72 94. Voor meer informatie: http://www.justitiehuizen.be/slachtoffer

 

Vragen van kinderen

Op de website van www.kindengezin.be vind je ook informatie over hoe je oorlogsgeweld en terreur aan je kind kan uitleggen.
Voorstelling
Websites
Contactadres
Klacht indienen

Voorstelling van het Departement WVG

 

Websites van het Departement WVG

Kinderen en jongeren

Ouderen

 • 60plus-gids - inlichtingen voor mensen van pensioenleeftijd over thema’s zoals inkomen, wonen, gezondheid, zorgverlening en mobiliteit.
  Website:
  www.60plusgids.be

Personen met welzijnsnoden

 • Welzijn en samenleving - informatie over algemeen welzijnswerk,  armoedebestrijding, hulp aan gedetineerden, integrale gezinszorg, opvoedingsondersteuning, schuldbemiddeling, lokaal sociaal beleid, slachtofferhulp, vrijwilligerswerk.
  Website: www.welzijnensamenleving.be
 • Rechtenverkenner - online overzicht van sociale rechten, zoals premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn en energie.
  Website:
  www.rechtenverkenner.be
 • 1712 - hulplijn geweld en misbruik, een samenwerking van het Departement WVG met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.
  Website:
  www.1712.be

Flanders' Care

Jobs in de zorg- en welzijnssector

Infrastructuur

 

Justitiehuizen

Regelgeving

 

Wetsmatiging -  administratieve vereenvouding in het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Website:
www.wvg.vlaanderen.be/wetsmatiging

 

Onderzoek en cijfermateriaal

Weliswaar

 

Zorginspectie

Nuttige links

Contactadres Departement WVG

Klacht indienen bij het Departement WVG

 

terug