Sla navigatie over
jaarverslag 2006 departement wvg
   
 
 
 

U bent hier: vlaanderen.be > beleidsdomein WVG > Departement WVG > voedselverlies

 

Voedselverlies

 

Op 31 maart 2014 werd de engagementsverklaring ‘Samen tegen voedselverlies’ ondertekend door Vlaamse regering en de ketenpartners Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen, UNIZO, Buurtsuper.be en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO).

 

Met deze verklaring en de reeds gevoerde inspanningen als basis stellen de leden van het Vlaamse Ketenoverleg Voedselverlies, in overleg met de stakeholders, een ‘Ketenroadmap Voedselverlies 2015 - 2020’ op.

 

Deze roadmap formuleert een strategie en doelstellingen, en legt acties vast op schakel- en ketenniveau. Het doel is om voedselverliezen tegen 2020 te verminderen met 15% en maximaal te valoriseren, in lijn met de Europese doelstellingen.

Een belangrijke leidraad daarbij is de cascade van waardebehoud, die kan helpen hoe je met overschotten moet omgaan.

Cascade van waardebehoud

WVG strijdt mee

Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gaat ook zijn steentje bijdragen en zet zich in op de volgende actieprogramma’s uit de kentenroadmap:

  • Consumenten sensibiliseren, inspireren en engageren rond voedselverlies
  • Nieuwe samenwerkingsmodellen tussen reguliere en sociale economie

Vanuit deze programma’s willen we WVG-voorzieningen zoals ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en voorzieningen VAPH, … stimuleren om voedselverlies te beperken.

Hoe?

We willen voorzieningen overtuigen om zich te engageren om zich in te zetten op de volgende acties:

  • Meten is weten: acties ondernemen actie om metingen te organiseren.
  • Voedselprocessen en/of procedures (her)bekijken en aanpassen waar mogelijk.
  • Kwaliteit: geen enkele actie mag impact hebben op de kwaliteit
  • Acties om voedselverlies te vermijden zijn conform de cascade van waardebehoud

Op die manier hopen we tegen eind 2016 aan 150 engagementsverklaringen te zitten en zo te werken om een positieve evolutie te zien zodat de hoeveelheid voedselverlies binnen de voorzieningen daalt.

 

We willen voorzieningen helpen door handvatten, instrumenten en eenvoudige tips and tricks aan te bieden.

 

Trefdag 10 oktober 2016

Deze trefdag was het eerste initatief vanuit het beleidsdomein WVG rond voedselverlies. Meer info van die dag vind je terug op de pagina met tips and tricks. Ontdek de foto's van de trefdag.

 

Vitamineteam

De trefdag van 10 oktober was de officiŽle kick-of. Dit was slechts het begin, nu is het op naar de volgende stap. Wil je graag meehelpen/meedenken over de volgende stappen die we binnen WVG kunnen zetten? Dan nodige we jullie graag uit om deel uit te maken van het vitamineteam. Het doel van dit team is om een aantal keer per jaar samen te komen om samen na te denken over hoe we het voedselverlies binnen WVG kunnen aanpakken.

Heb je interesse? Neem dan contact op via voedselverlies@wvg.vlaanderen.be.

 

Nuttige links

 

Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met voedselverlies@wvg.vlaanderen.be

 

terug