Zakgeld

Elk kind dat wordt geplaatst, heeft recht op zakgeld zodra het 6 jaar is. Uitzonderingen hierop zijn minderjarigen die zelfstandig wonen en minderjarigen met een netto maandinkomen hoger dan 194,53 euro. Het zakgeld is vrij te besteden.

Op 1 december 2012 zijn de tarieven bepaald als volgt:

Leeftijd Bedrag per maand
6-8 jaar 5,92 euro
8-12 jaar 11,79 euro
12-14 jaar 23,57 euro
14-16 jaar 35,36 euro
16-18 jaar 47,15 euro
18-20 jaar 58,97 euro

Voor pleegzorg bestaat er geen regeling meer rond zakgeld. Het zakgeld is geïntegreerd binnen de kostenvergoeding. De pleegouders worden evenwel geresponsabiliseerd om rond het zakgeld zelf keuzes te maken, onder meer rekening houdend met de situatie van de eigen kinderen.