Oproep versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: 1 gezin = 1 plan

 

Het tweede intersectorale jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij onze gezinnen. Ook blijven de crisisnetwerken - door de heel herkenbare en bereikbare meldpunten - een sterke aantrekking vormen voor vragen naar directe ondersteuning. Verder is het heel helder dat ook de wachttijden binnen de jeugdhulp aangepakt moeten worden. Willen we in Vlaanderen deze tendensen keren en de gezinnen ondersteunen - ook in wachtperiodes -, dan moeten we aanzienlijk investeren in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. We vertrekken hierbij van 1 gezin = 1 plan: iedereen betrokken op een gezin, kind of jongere staat ook mee in voor de continuïteit van de jeugdhulp. Daarom investeren we in 2018 en 2019 25 miljoen euro extra in de jeugdhulp. De bijlagen schetsen hoe we die versterking samen met u vorm willen geven en nodigen u uit voor een toelichting bij ons beleid voor de komende periode op 25 september te Brussel.