Expertiseplatform Jeugdhulp

Op 15 december 2010 ging het Expertiseplatform Jeugdhulp van start. Het platform is een ontmoetingsplaats voor expertise en kennis van en over de jeugdhulp, met het oog op beleidsontwikkeling en –ondersteuning en op maximale kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan kinderen en jongeren in een moeilijke leefsituatie.

Het Expertiseplatform heeft volgende doelstellingen:

  • verwerven, beheren en verspreiden van kennis en expertise;
  • ontwikkelen van kennis en expertise;
  • ontsluiten van kennis en expertise;
  • beleidsgerichte kritische reflectie;
  • sensibiliseren en signaleren.

Samenstelling

De leden van het Expertiseplatform Jeugdhulp zijn vertegenwoordigers van Jongerenwelzijn, de private voorzieningen en de academische en onderzoekswereld.

Effectief lid Organisatie
David Debrouwere Jongerenwelzijn - Voorzieningenbeleid
Els Meert Jongerenwelzijn - Voorzieningenbeleid
Chris Smolders Jongerenwelzijn - Gemeenschapsinstellingen
Jean-Pierre Vanhee Jongerenwelzijn – afdeling Continuïteit en toegang
Eric Berx Jongerenwelzijn - Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank
Eddy Van den Hove Vlaams Welzijnsverbond
Sieg Pauwels Vlaams Welzijnsverbond
Katelijne Decannière SOM
Hans Paredis Jongerenbeleiding
Joost Bronselaer Kenniscentrum WVG
Eef Goedseels NICC
Valérie Carrette Steunpunt WVG
Sofie De Smet Beleidsontwikkeling WVG

Verslagen van het Expertiseplatform Jeugdhulp

Studiedag Effectiviteit en Efficiëntie

Op 23 oktober organiseerde het Expertiseplatform Jeugdhulp de studiedag ‘Efficiëntie en effectiviteit in de bijzondere jeugdzorg: bruggen bouwen tussen wetenschap, praktijk, gebruikers en overheid’. Daarbij werden de (tussentijdse) resultaten voorgesteld van de onderzoeken naar werkzame factoren en methodieken in het omgaan met agressie, naar kortdurende thuisbegeleiding en naar werkzame factoren en methodieken in de residentiële voorzieningen. Verder kwamen verschillende visies op efficiëntie en effectiviteit aan bod, vanuit de perspectieven van cliënten en ouders, werkveld en beleid.

Presentaties: